על המדריך

אורי דימנד

אורי דימנד נולד 1941 מגיל 12 חי בקיבוץ הגושרים חבר בקיבוץ. חי את הטבע בארץ פלגי מים מיום הגיעו לקיבוץ ועד היום. מדריך נוער בצהל. שנה עבודה בבית אוסישקין. הקמת חדר טבע ואוספים בקיבוץ. מקשר בין הקיבוץ למדור לידיעת הארץ .מארגן ומדריך של טיולים לחברי הקיבוץ. קורס מדריכים בחברה להגנת הטבע.חוג משוטטים לקיבוץ שכן. חוג צפרות הראשון של המועצה. 11 שנה אחראי על פינת חי בהגושרים. שנה בגן החי באוניברסיטה בת"א 4 שנים מדריך ב"ס שדה חרמון. מדריך טבע וטיולים בית ספר הגושרים ועלי גבעה. יוזם שביל הטיולים בחצבני. יוזם מסלול טיול עמק הנהר שנעלם בשני החלקים בנחל קורן. שנה העברת קורס למורים בשנת שבתון בטבע והכרת אזור הצפון. 7 שנים מדריך טיולים במלון הגושרים. מדריך לקבוצות מטיילים מפה לאוזן.

מכתבי הערכה ותעודות הוקרה: