שיקום בעמק נחל קורן 2011 שנה חדשה לפעילות בקורן

בפתח שנה זו אנו עוסקים בהכנות לנטיעה לטו בשבט יום שישי 21/1
לי יש מגבלות עקב ניתוח קטרקט ולכן אני נעזר יותר ביובל סטודנט מהמגמה. סימון בשטח לכל שתיל מקום, מדבקות על מקלות הסימון, ובמשתלה בקופסאות שילוט שם השתיל
ביומיים לפני השתילה הכנתי את מערכת ההשקיה כדי שמים יגיעו לחלקה האחרונה בקו, ניתוק הסתעפויות לחלקות שמעבר לנחל מערבה, תיקון כל הפגמים בצינור שבחלקה והיו הרבה קטעים פגועים
השתמשתי כמעט בכל הציוד שהיה בידי חיבורים ומעברים, הכנתי חיבור לצינור גמיש ליום הנטיעה. חפרתי שלושה מקומות לשתילים כדי שאחרים לא יפגעו בצנרת בשטח, למעשה כל הבורות לנטיעה חפורים ממערב לקו המזין, לאחר הנטיעה נוסיף שלוחות טפטוף למקומות חסרים, בסיום עברנו בשביל והסברתי לסטודנט שעזר על המקום
ביום ה 20/1 הגיעו שלושה סטודנטים ועם הרכב של יובל העבירו שתילם מהמשתלה לשטח הנטיעה . ופיזרו ליד כל בור וסימון, בנוסף צביקה חבלין כיסח את שביל הגישה למקום עם המכסחת של הנוי
וגם את השטח הדרומי יותר, הכנתי עמודים לדגלים ותיקנתי והוספתי שתילם, כמו כן שתלתי בעצמי שלושה שתילי תאנים כי הם היו עוד בקופסא אחת כייחורים מושרשים, והבאתי ציגור גמיש ליום הנטיעה
21/1/2011 יום הנטיעה
ב12:30 הגיעו חברים ותושבים מהגושרים כ40 נפשות, לאחר מסר שניקרא ע"י אורי התחילה השתילה בתחילה נשתלו העצים בבורות המוכנים והוזהרו שלא לפגוע בצינורות ההשקיה
ובכל זאת נפגע הקו הראשי 25 מ"מ ונאלצתי לחזור אחר הצהרים ולתקן את הקוו , כמו כן כל השתילים קבלו מים מהצינור הגמיש שמתחתי בשני החלקות, ולאחר זאת אספתי את כל הציוד מהשטח, כולל קופסאות מרוקנות, דגלים עמודים, וכך הגיעה לקיצו מבצע נטיעות בקורן אפשר לראות ביוטיוב (נטיעות הגושרים 2011 אורי דימנד)
22/1 חזרתי לשטח לראות שאין פגיעה של חיות בשתילים, בהמשך נצטרך להסדיר טפטפות לעצים, ואבנים בגומות להגנה על השתילים,
23/1 ביקשתי מניר נכדי שיגייס כמה חברה לאיסוף אבנים. ולאחר חצי שעה כבר יצאו עם עגלה של הנוי והביאו אבנים, ופיזרו סביב כל הנטיעות
ב28/1 נראו פגיעות בעצים ע"י דורבנים, בחלקה הצפונית מערבית 3עמירים של דולבים נחתכו, ושני תאנים, העמדתי מספר יתדות עץ קרוב לשתילם כדי שיהיה כשה יותר לדורבנים לנגוס
12/2 ביקורת בשביל, ובחלקות הנטועות, ומעט גיזום בשביל.
14/2 העתקת נבטים של כליל החורש מדרום הגושרים, 1 . לעציצים בחממת הגן 2 . העתקה לשטח ממזרח לשביל האופנים קורן צפון, פס של כ30 מטר כל 3-4 מטר ,חור באדמה עם דקר החדרת הנבט כיסוי ,וסימון בענף יבש, מעט ניקוי סביב הנבט
העתקת נבטי חרוב לעציצים קטנים בחממה, והעתקת נבטי אדר במשתלה הביתית לעציצו נים,
19/2העתקת נצרים של צפצפה מכסיפה ממערב גן אירועים בהגושרים כ14 יחידות בגדלים של כ50 ס"מ, ניתוק שורש האם והשריתם בדלי עם מים, נטיעתם מעמק קורן צפון ממזרח לשביל האופנים בקו מקביל לדולבים. שלושה מהם מצפון לתאנה ממערב לצינור. חזרתי מעט מאוחר והיה כבר חשכה, בשער הגושרים עצרה אותי משטרה ובדקה לי זהות והזהירה אותי מנסיעה ללא אורות
22/2/11 העתקתי שתילי אלה אטלנטי מגבול חורשת טל צפון כ18 שתילים שנבטו מתחת לעצים, חלקם הוכנס לקופסאות לגידול נוסף
והגדולים ניטעו בחלקה הצפונית מזרחית קורן צפון, כ10 יחידות, סומנו ביתדות, שתיל אחד במקום תאנה שחיות עקרו , המשך העתקות חרובים בחממה.
24/2 ביקור בנטועים ממזרח, הוספת יתדות סימון, ומעט ניקוי עשביה, שביל הקורן טיפול בקרקע במספר מקומות בשביל, ובמעברי מים, ליד המפלון שורת אבנים לסימון המעבר ותיקון
מצד מזרח במורד למים, תיקון שביל במעבר מים, ליד ער אציל מדרום למשתלת המים, ליד בריכת הדגים, ובמיוחד מצפון לבריכת הדגים לפני מעבר גשר עץ לכוון ברז ראשי
תחילת מרץ 11 המשך העתקות נבטים. חרוב,מילה.כליל, אדר, לעציצו נים, בחממת גן נרקיס ובמשתלה ליד ביתי, וטיפול שוטף במשתלות, איסוף קופסאות פח 3 ק"ג מפח הצפרדע של מלון בטבע לטובת העתקות עתידיות, המשך טיפול בגיזום בשביל הנחל הצפוני, ניקוי עם חרמש יד ליד השתילים שניטעו לאחרונה מצד מזרח לנחל
14/3 העתקת 9 שתילי אלה אטלנטית מחורשת טל לקופסאות גדולות. טיפול במענק כספי מול נעמה איכות סביבה
15/3 טיפול בשביל המערות עם חרמש יד, עקב צמיחה מוגברת של חרדל ושעורה משני צידי השביל, ביקור בחלקת הנטיעה, אלה אחת נעקרה ,לא היו אבנים מסביבה, יש צורך דחוף להתחיל במניעת עשביה ליד הנטיעות במיוחד דיכוי פטל. במנבטה יצאו 10 נבטי אלון, העתקתי אותם לקופסאות 3 ק"ג, מורגש חוסר בעזרה בעבודות, זה זמן עד סוף החודש, בהעתקות וטיפול
בעשביה
21/3 טיפול בעשביה בחלקות נטיעה של 2011 ,במיוחד עקירת פטל ושיחי שרעול ליד הנטיעות, עץ אלה אחד התייבש ומת, יש צורך בפעילות נוספת בדיכוי צמחים זה הזמן שהם צומחים במהירות לגובה, כמו כן יש צורך בכיסוח חוזר עם טרקטור
25/3/11 העתקת 5 שתילים של מילה מהחממה בעציצו נים לקופסאות פח 3 ק"ג, ביקור לימודי לילדי גן נרקיס בגן ,התפתחות שתילי חרובים, עבודת עישוב של שעתיים בקורן צפון, בחלקות הנטיעה הצפוניות וגם מצד מערב לנחל, במיוחד מלחמת חורמה בפטל. כיסוח עם חרמש יד ליד הכניסה לראש ההשקיה, וקטעים בשביל הרגלי, יש להמשיך ולהילחם בפטל בחלקות המערביות
29/3/11 קניתי 5 ליטר ראונדאף .ריסוס בראונדאף נגד עשביה 5 מרססים מחלקות הנטועות ממערב לנחל
30/3/11 המשך ריסוס בחלקות המזרחיות מנטיעה של השנה, וגם סביב שתילי האלות ותחילת ריסוס בשביל מצפון
31/3/11 גיזום בשביל הנחל, ודריסת צמחיה בטרקטור ממערב לנחל. ביקשתי מכסחת טרקטור מגידולי שדה שלחו אותי מאחד לשיני ולא יצא מזה כלום. בקשתי מכסחת מהנוי לא בדיוק קיבלתי תשובה ישרה כן או לא
7/4/11 טיפולים שוטפים במשתלה, העתקות 2 ער אציל מהגינה לקופסאות גדולות, ו1 אשחר, 2 חרובים מעציצו נים לקופסא,
8/4 גיזום חזק בשביל בקטע המרכזי בין הערבה השרופה לתאנה, במיוחד ליד ח הברזל,
9/4 סיור עם יובל סטודנט בשביל, ובחלקות הנטועות, לטובת המשך הפעילות, אחזקת השביל, טיפול בעשביה בחלקות הנטועות, וארגון ההשקיה לקראת הקיץ
10/4 כיסוח צמחיה בשני צידי הנחל עם מכסחת שרשרות מהנוי, צביקה חבלין ויצירת 2 פסי בידוד. העתקת נצר של אגס סורי במקום שתיל אלה שמת . טלפון ממחלקת איכות סביבה נעמה
בעניין התמיכה הכספית השנתית. הוצאת חשבונית דרך הנהלת חשבונות הגושרים בטיפול
תכתובת אימלים
אורי שלום
אני צריכה שתשלח לי חשבונית ועבורה אוכל להוציא תשלום
זה יכול להיות גם חשבון
החשבונית היא עבור תחזוקה שוטפת נחל קורן
השתמש בכסף כראות עיניך ורק אמור לי בדיוק עבור מה
החשבונית עבור- היחידה לאיכות הסביבה
מ.א. גליל עליון
לידי נעמה

לגבי סטודנט – בדקתי עם ליעד רכז מגמה ירוקה, הוא אירגן את הסטודנט בפעם שעברה
כרגע אין מישהו אחר מתאים, אמר שיבדוק שוב

רק טוב
נעמה
________________________________________
From: uri-d@hagoshrim.org.il
To: naama77@hotmail.com
Subject: Re: הוצאות עבור שמירה שיקום וטיפול נחל קורן
Date: Wed, 23 Mar 2011 19:00:38 +0200
שיקום וטיפול נחל קורן

אורי שלום

כרגע יש לי בשבילך כ2000 ש"ח
אנא אמור לי עבור מה תרצה לנצלם, ושלח חשבוניות בהתאם
הסכום הוא ברוטו לאחר המע"מ

במידה ויתפנו תקציבים אני מבטיחה לזכור אותך 🙂

רק טוב
נעמה
שומרי הנחל

________________________________________

Subject: הוצאות עבור שמירה שיקום וטיפול נחל קורן
Date: Mon, 14 Mar 2011 14:51:57 +0200
תקציב שנתי הערכה עבור פעילות בנחל קורן ללא עבודה
אחזקת טרקטור
רישיון ,ביטוח, מבחן שנתי, ודלק = 2650
חומרי ריסוס עשביה — 350
חלקי השקיה, שלוחה לחלקה חדשה,
החלפת צנרת פגועה 500
למשתלה צעירה
אדמת גן+ וטוף 320
עמודי הגנה לעצים, כפפות עבודה
שוטף שונות לא ידוע מראש ?
סכום הערכה 3820 ש"ח

בשנה שעברה היו הוצאות מעבר לתקבול מענק שקיבלתי

אורי דימד

17-18 לאפריל טיפול חוזר בריסוס וכיסוח בחלקות הנטועות של 2011
יש לי בעיה בריאותית מקשה עלי את העבודות בנחל עקב בקע במפסעה
יובל סטודנט מגמה ירוקה גם הוא יש לא כל מיני מתלות ולא יכול להתפנות להתנדבות
26/4 יש צורך דחוף להעתקת ייחורים מושרשים, אני מזהה פגיעות של ריקבון שורש
עזרתי כוח ואם הטרקטור נסעתי לחממה ליד הגן שם יש לי את ייחורי הדולבים, ועם עגלת מסע ידנית העברתי את הדליים הגדולים לטרקטור
כמו כן מלאתי מיכל גדול באדמת גן טובה על מזלג הטרקטור, כל זה לקחתי י אל מאחורי ביתי , הכנתי תערובת עם קומפוסט ואדמת עלים
הכנתי קופסאות של שלושה ק"ג מפח,חיררתי אותם בתחתית שמתי חצץ והוספתי אדמת תערובת שליש, העתקתי את ייחורי הדולב לקופסאות עם הרבה מים
והוספת שליש תערובת וכך יש לי כ20 שתילים מוכנים, בשלב זה השתילים בצל ויש להעביר את כל השתילים למשתלת הנחל
1/5 סיור לימודי עם ילדי ד' עלי גבעה שני סבבים
4/5/11ניקוש ניצני פטל בחלקת נטיעות 11. התחלת הסדרת שלוחות טפטוף בחלקה זו,תיקון 2 קטעים שניזוקו מחיות,שתיל גדול של אלה מת
5/5 בקשתי את עזרתו של יוסי פיס לרישות טפטפות קבענו ב16:00, הכנתי את הטרקטור וכל הציוד על מיכל המזלג, צינורות,חלקי הרכבה,טפטפות, מעדרים וכלי חפירה
נפגשנו בשטח הצפוני נטיעות 11 . סימנו את מיקום הצנרת פרסנו 20 מ"מ צינור, חיברנו שלוחות וטפטפות, חפרנו תעלה לאורך הצינור וקברנו באדמה פתחנו מים בדקנו צנרת,
והחלפנו טפטפות במידת הצורך כי מחזרנו שלוחיות. שעתים עבודה עד 18:30 , יש להמשיך עוד קטע 1 בחלקה זו, ועוד קטע בחלקה דרומית יותר, יש במקום סימנים לחולד
נסעתי לפח הגדול במלון, והוצאתי פחי שלשה ק"ג של שימורים, למחזור למשתלה,

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *