סיורים ללא תשלום בנחל קורן

http://plagim.com/ לתאם בכתובת זו

נפגשים בהגושרים, בגלריה על הנחל, משולט משמאל לשער מלון בטבע

שני מסלולי טיול : א. אחד תירותי תחנות הסבר באתרי הגושרים, ובשמורה הפרטית בהגושרים, מפל,תחנות קמח, טורבינה,וארמון.
ב. מסלול הרפתקה לאורך נחל קורן צפונה מהגושרים,בסבך צמחי גדות הנחל הזורם,עד למעין הנחל,

הסברים : ממדריך טבע ותיק,שיצר את שני המסלולים, ושיקם את הנחל הצפוני לפני 10 שנים אורי דימנד[

התכתבויות עם מחלקת איכות סביבה

פניתי באימלים למחלקת איכות סביבה לטיפול מול קק"ל למניעת שריפות מהחניון שבחסס למשה שליט ויעל אתר פלד שלום
כמו לפני שנה פניתי לקק"ל בעניין נחל קורן ויש סיכוי.
נדווח.
בברכה
ב/ אורי אמיר

המשך יום טוב
מיכל אדמון
מזכירה – אגף תפעול
טל' 04-6816370
פקס. 04-6816316
michala@galil-elion.org.il
 נא חשבו על הסביבה לפני שתדפיסו את המייל

________________________________________
From: מיכל אדמון [mailto:MichalA@galil-elion.org.il]
Sent: Monday, May 30, 2011 10:04 AM
To: אבירם צוק
Subject: FW: מניעת שריפה

לאבירם צוק שלום
האם יש סיכוי??
בברכה
ב/ אורי אמיר

המשך יום טוב
מיכל אדמון
מזכירה – אגף תפעול
טל' 04-6816370
פקס. 04-6816316
michala@galil-elion.org.il
 נא חשבו על הסביבה לפני שתדפיסו את המייל

________________________________________
From: אורי דימנד [mailto:uri-d@hagoshrim.org.il]
Sent: Sunday, May 29, 2011 11:09 PM
To: מיכל אדמון; נעמה שומרי נחל קאופמן; משה שליט; יעל אתר פלד
Subject: מניעת שריפה
לכבוד מחלקת איכות סביבה שלום 30 מאי 2011
הנדון מניעת שרפות: גם השנה יש להגן על נחל קורן והעמק מצפון להגושרים מפני שרפה אפשרית ולהקדים תרופה למכה
הפניות שלכם עשו את העבודה בשנה שעברה
יש לחזור ולפנות לקקל ולרשות שוב ברכה אורי דימנד
מכתב פניה משנה שעברה: 2010
נחל קורן צפון פגיעה לשרפה מצד מערב לו, בשנה שעברה נמנעה שרפה בערוץ הנחל ,לאחר שהשרפה פשתה מחניון קק"ל בחסס ,כמעט וירדה לעמק הקורן מנעו זאת כבאיות של רשות הגנים שמורות טבע והקק"ל ,ועזרו פקחי פארק שניר,
בקיץ 2008 הייתה שרפה שגם היא התחילה ממערב לקורן.
אנו שומרי נחל קורן בהגושרים מבקשים את התערבותכם ועזרתכם כדי למנוע שרפה כזו.
הבקשה שלנו: לבקש מקרן קימת בצפון לבודד את חניון השולחנות בחסס מהסביבה ע"י כסוח צמחיה במקום וליצור קו הגנה מאש שלא ירד לעמק הנחל
כמו כן לבקש מרשות הטבע והגנים לכסח את השטח שבין חסס והנחל , הצמחייה במקום גמרה את גידולה והיא במצב יבש ויכולה בקלות להתלקח.
אם יש בידי המועצה ומוסדותיה או כל גוף אחר שאתם חושבים שאפשר להפעיל אותו לשם כך שיעזור בכיסוח זה נשמח שתפעילו את השפעתכם, החשוב הוא למנוע שרפה עתידית.

אורי דימנד,בשם כל שומרי נחל קורן

עמותה בדרך 3

פגישה של עמותה בדרך 10/8/07

פגישה 3: של צוות חברים מהגושרים שמטרתו איכות סביבה ושימור טבע ונוף סביב הגושרים
פגישה יזומה ע"י אורי דימנד
הוזמנו לפגישה נילי שמי, נורית רוטשילד, אילנה גופר, צביקה חבלין, שמעון רייס אורלי סטוט מיכל שחורי,
ליום שישי 10/11 שעה 1300 ליד חדרו של אורי דימנד.
השתתפו בפועל אורי ד , שמעון רייס, אילנה גופר. צביקה חבלין.
השיחה נסבה על המשך טיפול בהקמת עמותה, כן, לא.
ועל מחשבות שסובבות בין חברים על כביש עתידי שאולי ייסלל בעמק נחל קורן.
בתחילת הדיון עלה עניין השתתפות בישיבות של הצוות.
בהמשך, פעילותנו כעמותה בדרך, הדגשתי שעמותה השומרת על נוף וטבע בהגושרים לא יכולה להיות מושפעת מגורמי מנהל בקהילה.
כי ברוב המקרים המטרה מתנגשת במערכות מנהליות שונות.
לדוגמה :צביקה חבלין שישב בישיבה- אמור להגן על אינטרסים של דירי וגרי הגושרים ובמיוחד לאור ההרחבה המתוכננת , והוא יותר מוסדי.
עמותה אם תקום , יש לה הגדרות מפורשות של שמירה על, ולא לתת לפגיעה בטבע המקום,
שתמיד זו תוצאה מפיתוח נדלן, וכלכלה. עמותה תביע דעתה כניגוד לפיתוח ולממסד.
צביקה ציין שאם המטרות של העמותה הם קיצוניות ללא פשרות, אין מקומו בעמותה מסוג זה.
ב. הועלה הנושא של שמועות על אפשרות להזזת עורק תחבורה לעמק נחל קורן דרום.
" עמק הנהר שנעלם"
יש לארגן ולהתארגן, להתנגדות למהלך כזה של פגיעה בעמק ,ובנחל, אם וכאשר זה יעלה לדיון מעשי בועדות, ובהנהלות, יש להכין רקע להתנגדות זו.
כמו כן הוזכר שכל שטח העמק שייך למנהל מקרקעי ישראל, ולא נכלל במשבצת הגושרים.
עומדת דרישה לכלול שטח זה ,אולי בהחלפת קרקעות. וזה טיפול ארוך.
שימעון: עם עמותה או בלי עמותה יש צורך לפעול ולהתארגן למניעה של פגיעה זו.
יש צורך לפעול למען חלופות ואולי לשכנע להשאיר את כביש הכניסה מאלונית.
לסיכום : 1. יש להמשיך בניסיון להקמת עמותה, בידיעה שבתחילתו של תהליך יש לאסוף 7 חברים
רשומים כחוק , חתומים על מסמך הקמה..
2. יש לקבוע פגישה עם אורי אמיר, ומשרד איכות סביבה, ביחד עם חברים שישבו בדיון.
לאחר פגישה זו , יש לכנס את חברי העמותה בדרך להמשך דיון בעניין.

הערות: נשלחה בקשה לפגישה במועצה בתאריך 12/8/07

כתב וסיכם אורי דימנד אם יש הערות והסגות לכתוב, ע"י מי מאלו שישבו
בדיון אשמח לקבל ולתקן

עמותה בדרך 2

סיכום פגישה שנייה של חברים הנכונים להקים עמותה 15/12/06
נפגשנו אורי, נילי, שמעון, אילנה ג , נמה , בחניה של המלון ליד הזית
נילי עקב עוגה בתנור באה מאוחר כאשר נמה עזבה אותנו
לא הגיעו אריה דרור שהחליט לא להיות באגודה זו. ונורית ר אין בידי את הסיבה. כמו כן הוזמן צביקה חבלין וזו פעם שניה שלא היגיע

שמעון מסר על פגישתו עם עופר כמידע שיש רצון לארגון עמותה
אורי ביקש בהחברים להמשיך ולארגן עוד חברים לטובת העמותה
הביא איתו תפסים של רישום כדי להדגיש יותר את מורכבות
הקמת העמותה החברים ביקשו להעביר להם את החומר לעיון
לאחר מכן יצאנו לראות את המסלול בקורן הצפוני ואת הנטיעות בשטח
אילנה עקב נעלים לא מתאימות לא נכנסה להליכה בשביל הטבעי
לסיכום : יש תוך שבועיים לאסוף עוד חברים למטרת העניין של הקמת עמותה
כל חבר שנתן הסכמתו בעל פה למען עמותה יאסוף עוד חברים וניפגש עוד שבועיים
כאשר בפעם הזו כל חבר יצטרך לחתום את שמו ולהתחייב להיות חבר בעמותה
על כל המשתמע מחברות זו יש צורך במינימום 7 חברים להקמת העמותה ו2 חברים מנימום לועד
כמו כן יש לסכם בנינו על 1 שם מוסכם לאגודה
2 תקנון מוסכם לפי החוק
3 מטרות האגודה
4 בחירת ועד ותפקידים ויו"ר
5 חתימה על בקשת רישום עמותה אצל הרשם
6 כיצד מסדירים את התשלומים השונים המוטלים על העמותה
והוצאות החלות על התארגנות זו
רשם אורי דימנד

הערה: ראו הזמן ליוזמה זו מצטמצם במהירות

עמותה בדרך

11/11/06

נסיון הקמת עמותה
הצעות של אורי דימנד
עמותת עמק הנהר שנעלם וסביבתו

תעסוק בהגנה על כל עמק נחל קורן מפני מפירי חוק . מפני תהליכים שמשנים את הטבע המקומי. הגנה ושימור השבטבטים . הגנה על שביל הנחל הקיים בחלקו הדרומי של נחל קורן וגם הצפוני
הגנה על העצים המקומיים. על שינוי פני הקרקע . ועל זיהום מים בכל שטח הנחל וסביבותיו.
תעסוק בניקיון ושמירה מיפני מלכלכים . תפעל ליצירת שביל טיולים צפוני בטבע , מוגן מפני ונדליזים,
תיזום חידוש צמחיה שנפגעה ע"י המלחמה באזור. תפעל לחינוך ילדים ונוער לשמירת
המקום ולימוד טבע המקום.ו
חברי ועד העמותה יעסקו גם בפעילויות שונות הקשורות לאיכות סביבה בתוך הישוב הגובל בנחל ובעמק ובגבולות השטח החקלאי הצמוד .יהיה גם אחראי למהלכו התקין של פלג הגושרים ממקורותיו ועד לכניסתו לקורן
תגדיר ערכי טבע המצויים בסביבתנו כדי ליצור מסגרת מגינה ושומרת מפני פיתוח על חשבונם של ערכי טבע אלו ( במיוחד כאשר אנו מתקדמים לעבר שכונה צמודת קיבוץ ויהיו השלכות סביבתיות בהקשר.)
יאסוף חומר לימודי תיעודי הדרכתי חינוכי וארכיוני על העמק.
תייצג את כל הציבור שיתמוך בעמותה , מול הועדים המקומיים והנהלות פעילות למיניהם.
תיפנה בשם העמותה לארגונים חיצוניים כדי לייצג את המאבקים שלה
ועד העמותה יזום מידי פעם פעולות וירתום את ציבור התומכים שלו למאבקים שונים לטובת איכות הסביבה שלנו יארגן טיולים מודרכים בהליכה לתומכיו בטבע הגליל . והליכה ספורטיבית בטבע במרוכז
עד כאן רעיונות ראשוניים. כאשר יהיה צוות שיהיה מוכן לפעול בהתנדבות . הוא ייבחון את ההצעות השונות של הצוות ויכין טיוטה לרעיונות העמותה שאותם אפשר יהיה להביא לציבור כדי לבקש תמיכה רחבה יותר
העמותה תירשם חוקית במוסדות המדינה או המועצה האזורי
בשלב זה אורי ושמעון יעברו ויציעו לחברים שונים להצטרף לעמותה כמובילים מהלך
שמות מוצעים כדי לפנות אליהם ולקבל הסכמתם להצטרף לעמותה
אריה דרור נמה סלע אילנה גופר צביקה חבלין יובל שמיר מיכל שחורי שמעון רייס . נורית רוטשילד. נילי שמי

אפשרות נוספת פרסום בלוח מודעות כל מי שמעונין ורוצה להיות חבר בעמותה ירשם על בסיס הרעיונות שנכתבו בתחילת הרשימה או פשוט לעבור ולהחתים חברים על הרעיון
מבקש תגובות ממתין לאימל תשובה
אורי דימנד
מופץ בעלון הגושרים
הרשמה לעמותה למטרות שהוזכרו
כל חבר החושב ששיש לעשות מעשה הגנה על ערכי הטבע שלנו בשטח ביתנו ובסביבתנו הקרובה
ירשום את שמו

אני מעונין להיות בעמותה .. .שם ……..משפחה ………….מס' זהות………. טלפון………….אימל……..

אני תומך בהקמתה ובפעולתה שם……… משפחה …………מס זהות ………..טלפון………….אימל………
את ההרשמה יש להחזיר לתא הדואר של אורי דימנד או לאימל של אורי

נשלח: ל אריה.שימעון.נמה.אילנה.צביקה.יובל.נורית.:,

עמותה לשמירת טבע ונוף עמק הנהר הנעלם – קריאה לציבור

עמותה לאיכות הסביבה

עמותה לשמירת טבע ונוף עמק הנהר הנעלם

מטרות העמותה 11/11/06
הצעות של אורי דימנד
עמותת עמק הנהר שנעלם וסביבתו

תעסוק בהגנה על כל עמק נחל קורן מפני מפירי חוק . מפני תהליכים שמשנים את הטבע המקומי. הגנה ושימור השבטבטים . הגנה על שביל הנחל הקיים בחלקו הדרומי של נחל קורן וגם הצפוני הגנה על העצים המקומיים. על שינוי פני הקרקע . ועל זיהום מים בכל שטח הנחל וסביבותיו. תעסוק בניקיון ושמירה מיפני מלכלכים . תפעל ליצירת שביל טיולים צפוני בטבע , מוגן מפני ונדליזים, תיזום חידוש צמחיה שנפגעה ע"י המלחמה באזור. תפעל לחינוך ילדים ונוער לשמירת המקום ולימוד טבע המקום.וחברי ועד העמותה יעסקו גם בפעילויות שונות הקשורות לאיכות סביבה בתוך הישוב הגובל בנחל ובעמק ובגבולות השטח החקלאי הצמוד .יהיה גם אחראי למהלכו התקין של פלג הגושרים ממקורותיו ועד לכניסתו לקורן תגדיר ערכי טבע המצויים בסביבתנו כדי ליצור מסגרת מגינה ושומרת מפני פיתוח על חשבונם של ערכי טבע אלו (במיוחד כאשר אנו מתקדמים לעבר שכונה צמודת קיבוץ ויהיו השלכות סביבתיות בהקשר). יאסוף חומר לימודי תיעודי הדרכתי חינוכי וארכיוני על העמק.
תייצג את כל הציבור שיתמוך בעמותה , מול הועדים המקומיים והנהלות פעילות למיניהם.תיפנה בשם העמותה לארגונים חיצוניים כדי לייצג את המאבקים שלה
ועד העמותה יזום מידי פעם פעולות וירתום את ציבור התומכים שלו למאבקים שונים לטובת איכות הסביבה שלנו יארגן טיולים מודרכים בהליכה לתומכיו בטבע הגליל . והליכה ספורטיבית בטבע במרוכז.
עד כאן רעיונות ראשוניים.

כאשר יהיה צוות שיהיה מוכן לפעול בהתנדבות . הוא ייבחון את ההצעות השונות של הצוות ויכין טיוטה לרעיונות העמותה שאותם אפשר יהיה להביא לציבור כדי לבקש תמיכה רחבה יותר.
העמותה תירשם חוקית במוסדות המדינה או המועצה האזורי בשלב זה אורי ושמעון יעברו ויציעו לחברים שונים להצטרף לעמותה כמובילים מהלך שמות מוצעים כדי לפנות אליהם ולקבל הסכמתם להצטרף לעמותה: אריה דרור נמה סלע אילנה גופר צביקה חבלין יובל שמיר מיכל שחורי שמעון רייס . נורית רוטשילד. נילי שמי.

אפשרות נוספת פרסום בלוח מודעות כל מי שמעונין ורוצה להיות חבר בעמותה ירשם על בסיס הרעיונות שנכתבו בתחילת הרשימה או פשוט לעבור ולהחתים חברים על הרעיון מבקש תגובות ממתין לאימל תשובה.

אורי דימנד
מופץ בעלון הגושרים
הרשמה לעמותה למטרות שהוזכרו
כל חבר החושב שיש לעשות מעשה הגנה על ערכי הטבע שלנו בשטח ביתנו ובסביבתנו הקרובה ירשום את שמו

אני מעונין להיות בעמותה .. .שם ……..משפחה ………….מס' זהות………. טלפון………….אימל……..

אני תומך בהקמתה ובפעולתה שם……… משפחה …………מס זהות ………..טלפון………….אימל………

את ההרשמה יש להחזיר לתא הדואר של אורי דימנד או לאימל של אורי

אני אורי דימנד מחדש את הקריאה להקמת עמותה פעילה לשימור ארכי טבע 30/7/07
( לאור פעילות חברים שונים ברעיון פגיעה בעמק הקורן לטובת פיתוח כביש עתידי)

למה עמותה לשמירת מערכות טבע בהגושרים ?

נקודת המוצא שלי להתארגנות מסוג זה היא המבט לאחור, לעבר, והמבט לעתיד והיות שאינני יכול להעביר התארגנות כזו בצינורות הניהול המקובלים היום בקיבוץ, קריא ועדה או אפילו ממונה לעניין , לראיה,ישיבה אחרונה במלון של הנהלת הקיבוץ,
בהקשר לפעילותי נגד כריתת צפצפות, וניסיונות שלי להקים גוף שומר טבע בקיבוץ מוכר ע"י הנהלה פעילה, נכשל, אני חושב שצורת התארגנות פרטית לא תלויה היא התשובה לעניין .
ב16- שנים האחרונות יצא לי לא מעט להתנגש ולהתחכך חזיתית עם הנהלות הקיבוץ למיניהם והנהלות ענפים שונים גם כן. היום לפני 16 שנה התחלתי ליזום את שביל הנחל.
אינני חושב ששמירת טבע ביישובנו זה עניין אישי שלי בלבד, ויפי הטבע סביבנו ובתוכנו הוא כולו שלנו, וזכותנו להגן ולשמור עליו גם לעתיד המקום.
רוצה אני לסקור את פעילותי לאורך השנים .

1לפני כ17 שנים היה לי חלק בתמיכה חזקה בועדת תכנון לשמר את עמק הקורן כפארק פתוח לא בנוי, ובו חלק לשימור טבע לאורך הנחל הידוע היום כשבטבטים.
2.כאשר מפרו עמד לבנות מחסן גדול יצאתי למלחמה על שטח המעין הקדוש שלא יפגע.
3.בשטח השמור של הקורן נאבקתי למנוע שימוש במקום לפעילות מחנאות נופש ופיקניק ששנים רבות היה נהוג במקום.
4.סחפתי את מנהלי המלון ליצירת מלון עם שמורת טבע ושביל בטבע לאורך הנחל.
5 מנעתי גלישת שטח פארק אירועים לתוך השטח המוגן טבעי בשמורה.
6 מנעתי הזרמת הביוב של מטבח המלון למי הנחל.
7התרעתי על נזילת דלק לתחום הנחל, ובעקיפין,לדאוג שיטופל הנזק , ושימנע לעתיד.
8 פעלתי נגד סגירת פלג הגושרים כולו יבוש, בגלל חפירת בריכת טבילה נוצרית קטנה
9 עצרתי כריתת צפצפות בשמורה.
10 עצרתי חציבה בקירות העמק.
11 והתרעתי על פעילות אירועי מלון שלא מקומה בתחום השמורה.

לפחות 4 פעמים היו מקרים פליליים במעשים אלו .

לסיכום אני נראה בעיני המנהל הקיבוצי כעוכר ישראל, ולא נכון מצדי להיאבק לבד בתופעות אלו ואחרות, וזה לא צריך להיות נחלת איש אחד שמרים את הדגל כל פעם.
והיום זה ניסיון רציני לרתום ציבור אנשים חברים למטרה של שמירת איכות סביבה וטבע ביישובינו, כמו כן בעתיד הנראה לעיין הישוב בו אנו חיים עומד לעבור שינויים של גידול בחברים ובבניה ושינויים בתכנון הישוב.
רצוי להיות ערים ולשמור על ערכי הטבע ביישובינו ובשטחים החקלאים השיכים לישוב וגם בסביבה הקרובה לנו. ושמה חס וחלילה הנוף מצפון לנו ייהפך ליזמות זרה למקום.

אורי דימנד נאמן לטבע

30/7/07 אני מחדש את היוזמה לעמותה וקורא לחברים לתמוך ולהצטרף כפעילים