שיקום בעמק נחל קורן 2011 שנה חדשה לפעילות בקורן

בפתח שנה זו אנו עוסקים בהכנות לנטיעה לטו בשבט יום שישי 21/1
לי יש מגבלות עקב ניתוח קטרקט ולכן אני נעזר יותר ביובל סטודנט מהמגמה. סימון בשטח לכל שתיל מקום, מדבקות על מקלות הסימון, ובמשתלה בקופסאות שילוט שם השתיל
ביומיים לפני השתילה הכנתי את מערכת ההשקיה כדי שמים יגיעו לחלקה האחרונה בקו, ניתוק הסתעפויות לחלקות שמעבר לנחל מערבה, תיקון כל הפגמים בצינור שבחלקה והיו הרבה קטעים פגועים
השתמשתי כמעט בכל הציוד שהיה בידי חיבורים ומעברים, הכנתי חיבור לצינור גמיש ליום הנטיעה. חפרתי שלושה מקומות לשתילים כדי שאחרים לא יפגעו בצנרת בשטח, למעשה כל הבורות לנטיעה חפורים ממערב לקו המזין, לאחר הנטיעה נוסיף שלוחות טפטוף למקומות חסרים, בסיום עברנו בשביל והסברתי לסטודנט שעזר על המקום
ביום ה 20/1 הגיעו שלושה סטודנטים ועם הרכב של יובל העבירו שתילם מהמשתלה לשטח הנטיעה . ופיזרו ליד כל בור וסימון, בנוסף צביקה חבלין כיסח את שביל הגישה למקום עם המכסחת של הנוי
וגם את השטח הדרומי יותר, הכנתי עמודים לדגלים ותיקנתי והוספתי שתילם, כמו כן שתלתי בעצמי שלושה שתילי תאנים כי הם היו עוד בקופסא אחת כייחורים מושרשים, והבאתי ציגור גמיש ליום הנטיעה
21/1/2011 יום הנטיעה
ב12:30 הגיעו חברים ותושבים מהגושרים כ40 נפשות, לאחר מסר שניקרא ע"י אורי התחילה השתילה בתחילה נשתלו העצים בבורות המוכנים והוזהרו שלא לפגוע בצינורות ההשקיה
ובכל זאת נפגע הקו הראשי 25 מ"מ ונאלצתי לחזור אחר הצהרים ולתקן את הקוו , כמו כן כל השתילים קבלו מים מהצינור הגמיש שמתחתי בשני החלקות, ולאחר זאת אספתי את כל הציוד מהשטח, כולל קופסאות מרוקנות, דגלים עמודים, וכך הגיעה לקיצו מבצע נטיעות בקורן אפשר לראות ביוטיוב (נטיעות הגושרים 2011 אורי דימנד)
22/1 חזרתי לשטח לראות שאין פגיעה של חיות בשתילים, בהמשך נצטרך להסדיר טפטפות לעצים, ואבנים בגומות להגנה על השתילים,
23/1 ביקשתי מניר נכדי שיגייס כמה חברה לאיסוף אבנים. ולאחר חצי שעה כבר יצאו עם עגלה של הנוי והביאו אבנים, ופיזרו סביב כל הנטיעות
ב28/1 נראו פגיעות בעצים ע"י דורבנים, בחלקה הצפונית מערבית 3עמירים של דולבים נחתכו, ושני תאנים, העמדתי מספר יתדות עץ קרוב לשתילם כדי שיהיה כשה יותר לדורבנים לנגוס
12/2 ביקורת בשביל, ובחלקות הנטועות, ומעט גיזום בשביל.
14/2 העתקת נבטים של כליל החורש מדרום הגושרים, 1 . לעציצים בחממת הגן 2 . העתקה לשטח ממזרח לשביל האופנים קורן צפון, פס של כ30 מטר כל 3-4 מטר ,חור באדמה עם דקר החדרת הנבט כיסוי ,וסימון בענף יבש, מעט ניקוי סביב הנבט
העתקת נבטי חרוב לעציצים קטנים בחממה, והעתקת נבטי אדר במשתלה הביתית לעציצו נים,
19/2העתקת נצרים של צפצפה מכסיפה ממערב גן אירועים בהגושרים כ14 יחידות בגדלים של כ50 ס"מ, ניתוק שורש האם והשריתם בדלי עם מים, נטיעתם מעמק קורן צפון ממזרח לשביל האופנים בקו מקביל לדולבים. שלושה מהם מצפון לתאנה ממערב לצינור. חזרתי מעט מאוחר והיה כבר חשכה, בשער הגושרים עצרה אותי משטרה ובדקה לי זהות והזהירה אותי מנסיעה ללא אורות
22/2/11 העתקתי שתילי אלה אטלנטי מגבול חורשת טל צפון כ18 שתילים שנבטו מתחת לעצים, חלקם הוכנס לקופסאות לגידול נוסף
והגדולים ניטעו בחלקה הצפונית מזרחית קורן צפון, כ10 יחידות, סומנו ביתדות, שתיל אחד במקום תאנה שחיות עקרו , המשך העתקות חרובים בחממה.
24/2 ביקור בנטועים ממזרח, הוספת יתדות סימון, ומעט ניקוי עשביה, שביל הקורן טיפול בקרקע במספר מקומות בשביל, ובמעברי מים, ליד המפלון שורת אבנים לסימון המעבר ותיקון
מצד מזרח במורד למים, תיקון שביל במעבר מים, ליד ער אציל מדרום למשתלת המים, ליד בריכת הדגים, ובמיוחד מצפון לבריכת הדגים לפני מעבר גשר עץ לכוון ברז ראשי
תחילת מרץ 11 המשך העתקות נבטים. חרוב,מילה.כליל, אדר, לעציצו נים, בחממת גן נרקיס ובמשתלה ליד ביתי, וטיפול שוטף במשתלות, איסוף קופסאות פח 3 ק"ג מפח הצפרדע של מלון בטבע לטובת העתקות עתידיות, המשך טיפול בגיזום בשביל הנחל הצפוני, ניקוי עם חרמש יד ליד השתילים שניטעו לאחרונה מצד מזרח לנחל
14/3 העתקת 9 שתילי אלה אטלנטית מחורשת טל לקופסאות גדולות. טיפול במענק כספי מול נעמה איכות סביבה
15/3 טיפול בשביל המערות עם חרמש יד, עקב צמיחה מוגברת של חרדל ושעורה משני צידי השביל, ביקור בחלקת הנטיעה, אלה אחת נעקרה ,לא היו אבנים מסביבה, יש צורך דחוף להתחיל במניעת עשביה ליד הנטיעות במיוחד דיכוי פטל. במנבטה יצאו 10 נבטי אלון, העתקתי אותם לקופסאות 3 ק"ג, מורגש חוסר בעזרה בעבודות, זה זמן עד סוף החודש, בהעתקות וטיפול
בעשביה
21/3 טיפול בעשביה בחלקות נטיעה של 2011 ,במיוחד עקירת פטל ושיחי שרעול ליד הנטיעות, עץ אלה אחד התייבש ומת, יש צורך בפעילות נוספת בדיכוי צמחים זה הזמן שהם צומחים במהירות לגובה, כמו כן יש צורך בכיסוח חוזר עם טרקטור
25/3/11 העתקת 5 שתילים של מילה מהחממה בעציצו נים לקופסאות פח 3 ק"ג, ביקור לימודי לילדי גן נרקיס בגן ,התפתחות שתילי חרובים, עבודת עישוב של שעתיים בקורן צפון, בחלקות הנטיעה הצפוניות וגם מצד מערב לנחל, במיוחד מלחמת חורמה בפטל. כיסוח עם חרמש יד ליד הכניסה לראש ההשקיה, וקטעים בשביל הרגלי, יש להמשיך ולהילחם בפטל בחלקות המערביות
29/3/11 קניתי 5 ליטר ראונדאף .ריסוס בראונדאף נגד עשביה 5 מרססים מחלקות הנטועות ממערב לנחל
30/3/11 המשך ריסוס בחלקות המזרחיות מנטיעה של השנה, וגם סביב שתילי האלות ותחילת ריסוס בשביל מצפון
31/3/11 גיזום בשביל הנחל, ודריסת צמחיה בטרקטור ממערב לנחל. ביקשתי מכסחת טרקטור מגידולי שדה שלחו אותי מאחד לשיני ולא יצא מזה כלום. בקשתי מכסחת מהנוי לא בדיוק קיבלתי תשובה ישרה כן או לא
7/4/11 טיפולים שוטפים במשתלה, העתקות 2 ער אציל מהגינה לקופסאות גדולות, ו1 אשחר, 2 חרובים מעציצו נים לקופסא,
8/4 גיזום חזק בשביל בקטע המרכזי בין הערבה השרופה לתאנה, במיוחד ליד ח הברזל,
9/4 סיור עם יובל סטודנט בשביל, ובחלקות הנטועות, לטובת המשך הפעילות, אחזקת השביל, טיפול בעשביה בחלקות הנטועות, וארגון ההשקיה לקראת הקיץ
10/4 כיסוח צמחיה בשני צידי הנחל עם מכסחת שרשרות מהנוי, צביקה חבלין ויצירת 2 פסי בידוד. העתקת נצר של אגס סורי במקום שתיל אלה שמת . טלפון ממחלקת איכות סביבה נעמה
בעניין התמיכה הכספית השנתית. הוצאת חשבונית דרך הנהלת חשבונות הגושרים בטיפול
תכתובת אימלים
אורי שלום
אני צריכה שתשלח לי חשבונית ועבורה אוכל להוציא תשלום
זה יכול להיות גם חשבון
החשבונית היא עבור תחזוקה שוטפת נחל קורן
השתמש בכסף כראות עיניך ורק אמור לי בדיוק עבור מה
החשבונית עבור- היחידה לאיכות הסביבה
מ.א. גליל עליון
לידי נעמה

לגבי סטודנט – בדקתי עם ליעד רכז מגמה ירוקה, הוא אירגן את הסטודנט בפעם שעברה
כרגע אין מישהו אחר מתאים, אמר שיבדוק שוב

רק טוב
נעמה
________________________________________
From: uri-d@hagoshrim.org.il
To: naama77@hotmail.com
Subject: Re: הוצאות עבור שמירה שיקום וטיפול נחל קורן
Date: Wed, 23 Mar 2011 19:00:38 +0200
שיקום וטיפול נחל קורן

אורי שלום

כרגע יש לי בשבילך כ2000 ש"ח
אנא אמור לי עבור מה תרצה לנצלם, ושלח חשבוניות בהתאם
הסכום הוא ברוטו לאחר המע"מ

במידה ויתפנו תקציבים אני מבטיחה לזכור אותך 🙂

רק טוב
נעמה
שומרי הנחל

________________________________________

Subject: הוצאות עבור שמירה שיקום וטיפול נחל קורן
Date: Mon, 14 Mar 2011 14:51:57 +0200
תקציב שנתי הערכה עבור פעילות בנחל קורן ללא עבודה
אחזקת טרקטור
רישיון ,ביטוח, מבחן שנתי, ודלק = 2650
חומרי ריסוס עשביה — 350
חלקי השקיה, שלוחה לחלקה חדשה,
החלפת צנרת פגועה 500
למשתלה צעירה
אדמת גן+ וטוף 320
עמודי הגנה לעצים, כפפות עבודה
שוטף שונות לא ידוע מראש ?
סכום הערכה 3820 ש"ח

בשנה שעברה היו הוצאות מעבר לתקבול מענק שקיבלתי

אורי דימד

17-18 לאפריל טיפול חוזר בריסוס וכיסוח בחלקות הנטועות של 2011
יש לי בעיה בריאותית מקשה עלי את העבודות בנחל עקב בקע במפסעה
יובל סטודנט מגמה ירוקה גם הוא יש לא כל מיני מתלות ולא יכול להתפנות להתנדבות
26/4 יש צורך דחוף להעתקת ייחורים מושרשים, אני מזהה פגיעות של ריקבון שורש
עזרתי כוח ואם הטרקטור נסעתי לחממה ליד הגן שם יש לי את ייחורי הדולבים, ועם עגלת מסע ידנית העברתי את הדליים הגדולים לטרקטור
כמו כן מלאתי מיכל גדול באדמת גן טובה על מזלג הטרקטור, כל זה לקחתי י אל מאחורי ביתי , הכנתי תערובת עם קומפוסט ואדמת עלים
הכנתי קופסאות של שלושה ק"ג מפח,חיררתי אותם בתחתית שמתי חצץ והוספתי אדמת תערובת שליש, העתקתי את ייחורי הדולב לקופסאות עם הרבה מים
והוספת שליש תערובת וכך יש לי כ20 שתילים מוכנים, בשלב זה השתילים בצל ויש להעביר את כל השתילים למשתלת הנחל
1/5 סיור לימודי עם ילדי ד' עלי גבעה שני סבבים
4/5/11ניקוש ניצני פטל בחלקת נטיעות 11. התחלת הסדרת שלוחות טפטוף בחלקה זו,תיקון 2 קטעים שניזוקו מחיות,שתיל גדול של אלה מת
5/5 בקשתי את עזרתו של יוסי פיס לרישות טפטפות קבענו ב16:00, הכנתי את הטרקטור וכל הציוד על מיכל המזלג, צינורות,חלקי הרכבה,טפטפות, מעדרים וכלי חפירה
נפגשנו בשטח הצפוני נטיעות 11 . סימנו את מיקום הצנרת פרסנו 20 מ"מ צינור, חיברנו שלוחות וטפטפות, חפרנו תעלה לאורך הצינור וקברנו באדמה פתחנו מים בדקנו צנרת,
והחלפנו טפטפות במידת הצורך כי מחזרנו שלוחיות. שעתים עבודה עד 18:30 , יש להמשיך עוד קטע 1 בחלקה זו, ועוד קטע בחלקה דרומית יותר, יש במקום סימנים לחולד
נסעתי לפח הגדול במלון, והוצאתי פחי שלשה ק"ג של שימורים, למחזור למשתלה,

שיקום בעמק קורן צפון פעולות בקורן צפון אוקטובר נובמבר 2010

טיפול שותף, ותיקון 2 פגיעות בצינורות מדורבנים , ניקוי השביל בקטע הדרומי בין הגשרים, האכלת דגים,
העברת שתילי מורן ואשחר לקופסאות מחצר אפרת24/10 כ20 שתילים, המשך השקית שתיל עיצים מהעתקות וזרעים מאביב 10 סבלו קצת באוקטובר מהחום והשקיה לא סדירה
יש להעביר את כל השתילים למשתלת הנחל החדשה
16/11 פגישה עם יובל סטודנט בתל חי למטרת פעילות בנחל קורן במשך כשעה וחצי הסברתי לו את רקע המקום ופעולות השיקום, עברנו בשביל ובחלקות הנטועות ומעט בפועל את הפעילות השוטפת טפטפות וראש השקיה סיכמנו להיפגש ביום ה' להעברת שתילים לנחל
18/11 נפגשנו בשעה 14:30 יובל ואורי הכנת הטרקטור להובלה, ציוד שלקחנו 2 רשתות מתחת 4 עמודי זוית הלמניה פלייר מזמרה. העמסנו על המזלג אחורי את השתילים החדשים מחצר ביתי (של אורי)
השתילים בני כחצי שנה ויותר . מילות- לבנה רפואי- אגוזים-ושיחים. לא היה מקום יותר ,ולכן גם סמנו שתילים בטנדר של יובל ונסענו לנחל, הכנת מקום לשתילים בנחל במקום שהמים רדודים ביותר
משני צידי הנחל העמדנו את הרשתות עם חיזוק עמודי מתכת למנוע מעבר חיות במקום, ואז העברנו את כל השתילם למקום כ60 שתילם כולל גם העברת שתילים מהמשתלה הישנה בנחל והוצאנו את כל הפחים והקופסות שגמרו לשמש לצמחים ואותם לקחתי לחצר ביתי להעתקת שתילים שנשארו בעציצים קטנים משך העבודה כשעתיים
למחרת 19/11 הלכתי לבדוק את המשתלה לבדוק אם לא היו נזקים, הוספתי להגנה וטשטוש המקום קנים חתוכים סביב רשתות ההגנה
פלג הגושרים : הבוקר גובה המים ירד משמעותי נסעתי ב0700 לבדוק את מקור כניסת המים לפלג. בוצעו במקום עבודות נקיון ליד הסכר,חלק גדול מענפים וצימחיה נדחף לתוך הנחל לפני הסכר
המנעולים רותכו מחדש לשרשרות ופתח המים לפלג צומצם גם כך כמות המים המצליחה להגיעה לפלג מועטה טלפון לשימעון רייס שיעביר מסר לאודי, גם אילנה צילצה אלי לשאול מה קורה
סוכם עם שמעון שניגש ביחד לשם חזרתי הביתה ב0900 חזרו המים לגובהם מאתמול מתברר שאודי הלך לפתוח קצת יותר .נסענו אני ושמעון למקום כדי לראות
סוכם בנינו שננקה בעצמנו את המקום ונלחץ על הסדר עתידי מניח את הדעת
יום ה 25/11/10 שעה 15:00 אורי ויובל סטודנט, פעילות בנחל עד 17:00, בתחילה פתיחת מים ניקוי מסנן, טיפול בגיזום לאורך כל הנחל תוך כדי הסבר ליובל על אזור המעינות,
בדיקת טפטפות בחלקות השתולות תוך ניקוי סביבת העצים , הרחבת המשתלה ע"י ניקוי צמחיה, וסידור מחדש של פחיות השתילים, הוספתי רשת מתכת להגנה על השתילים,
30/11 העתקתי שתילם מעציצים לקופסאות פח והם מוכנים להעברה למשתלת הנחל, בסיור ליד חלקות נטיעה מערבי נראים חפירות סביב מספר עיצים
2/12/10 יום ה 14:30 יובל סטודנט ואורי, העברת שתילם בפחיות למשתלת הנחל , העברת אבנים מחסס עם הטרקטור לטובת מקומות של עציים חשופים סביב השורשים שבגומותיהם נראו חפירת בעלי חיים
התחלנו לנתק עציים מהטפטפות בתחילת המסלול, ממשיכה הבעיה של הרבה בוץ במסננת של ראש המים ולכן טפטוף מתמשך לאורך ימים ובמקביל לא מגיעה מים לסוף הקו,
ב7/12 אספתי זרעי מילה , ליבנה , מהעצים מתחת למצוק, ופיזרתי אותם ממזרח לנחל קורן ממערב לצינור 27', אולי יצוצו שם
המשכתי לאסוף זרעי קליל החורש ומילה שלושה דליים והשארתי אותם לסוף מאורע הגשם
9/12/10 בחזרתי מצפת אספתי זרעי עצי חרוב, מילה ואלון מצוי. עבור שתילים
13/12 יום אחרון לפרק גשם חזק זה, שבו ירדו בסביבת הגושרים 150 ממ"מ ירדתי עם הטרקטור לשטח המזרחי משביל האופנים בקורן יצרתי עם גלגלי הטרקטור שלושה שבילים ופיזרתי את זירעי קליל החורש
וזרעי המילה לפני הגלגלים ובנסיעה דחקתי אותם לאדמה הרטובה לא הפרדתי מהתרמילים, אולי יהיו כמה שיקלטו ?,,
בתאריכים 14 עד19/12 הכנתי משתלת זרעים מעצי חורש שונים חרוב אלה אלון אדר קליל החורש, וניסיון בזרעים שונים לעודד נביטה, מספר ימים במים, במים רותחים למספר דקות, גרוד ולחיצה לחרובים
בתאריך 23 נראים נביטות בחרובים לחוצים והמגורדים
21/12 שלחתי פקחים לבדוק את התימהוני שבעמק הנחל, הקים אוהל במערה הגדולה גם הסיירת הירוקה וגם מהמועצה
23/12 תחילת הכנות לנטיעה בחלקה הצפונית מזרחית בקרבת המפלון, ריסוס צמחיה ופעולה עם חרמש יד, כמו כן ריססתי בשלוש החלקות המערביות השלכת צובעת את עצי הצפצפה בגוונים צהוב עד כתום
צבעי השלכת של גפני הבר עד גוון אדום עז, וגם הדלבים צבועים בצבעי שלכת. זרעתי תורמוס ליד המחסום הצפוני בשביל האופנים משני הצדדים. וגם לאורך הצינור מצידו המערבי.
הכנתי גם זרעי חרובים היום בצלחות במטבח.
26/12/10 יצאנו ב13:30 אורי ויובל סטודנט להכין את חלקת הנטיעה ,זו החלקה הצפונית ביותר בקורן צפון. טרקטור כלי עבודה מקלות סימון. בשטח ניקינו עם חרמש יד ומעדר את כל הפטל הרב, ולא השארנו בשטח אלה גרפנו לצדדים, ניקוי סביב עצים חיים משנה שעברה ,סימון מחדש את כל המקומות המיועדים לנטיעה, התחלת חפירת בורות. וגילוי נקודות הצנרת והטפטפות ליד מקומות השתילה
28/12 העתקת נבטי חרובים מצלחות ההנבטה לעציצם קטנים. מהמגורדים העתקתי 9 נבטים ורק 1 מהלחוצים, המסקנה המגורדים זו השיטה הטובה ביותר התפיחה והנביטה תוך שלושה ימים
בלי כל פעולה על הזרעים אין שום תזוזה לא תפיחה ולא הצצה איסוף קופסאות 3 ק"ג שימורים של המלון שנזרקים לפח כל יומים מהפח הגדול למטרת משתלה
30/12/2010 יובל סטודנט מגמה ירוקה פעילות לבד המשך חפירת בורות לנטיעה בחלקה הצפונית

שיקום בעמק קורן צפון 2010

חברי הגושרים נרתמו לנטיעות בטו'בשבט ,בחלקות נטיעה ממזרח לנחל קורן, הכשרת חלקות הנטיעה הוכנו ע"י אורי דימנד, גם 50 שתילים הם ממשתלה שהוכנה בשנים קודמות, ממש בערוץ הנחל
ניטעו כ65 שתילם, דולבים,תאנים,אשחר ,וער, חרוב אחד, ו5 צפצפות מחוטרים שהועתקו מטבע הנחל.
בסיום אורי יצר הגנה מאבנים סביב השתילים הצעירים מפני חיות חופרות.

 

עבודות אחזקה בנחל קורן צפון

פעילות בנחל קורן אוגוסט עד אוקטובר 07

יום א 5/8 פתחתי מים בטפטפות, ביקורת שגרתית גילתי שקטע של 4 מטר חובל ע"י נשיכות קריעה של בעלי חיים, אחר הצהרים המאוחרות ירדתי לשטח עם מעדר וקברתי את הצינור של 20 מ"מ שהוא הסיום של הקו בצפון הנטיעות. נראו בעיגול הבזלת 2 מכוניות עם ציבור דתי שעורך פיקניק
עמדתי על כך שינקו את המקום ולא יישארו במקום.
ממשיך כל שבוע לפתוח מים בטפטפות.
ב29/8 ביקרו בשטח לפי בקשתי אביגור וטל וסוכם :
א. להעמיד שלט האוסר פיקניק ולינה במקום
ב. לחדש את המחסום בכניסה לנחל לרכבים , ומפתח לאורי.
ג. לתת לי אישור פיקוח,
ב31/8 פתחתי מים ועברתי לבדוק את כל הטפטפות. כמעט כולם בסדר רק
אחת מהטפטפות לא במקום , אולי נמשכה ע"י רגל הולכת.
עץ צעיר של דולב נראה מתייבש בדקתי במשיכה והשתיל יצא מהמקום,
הוא נחתך באדמה עי גורם חי כל שהוא אולי ערצב ,התעצבתי מעט.
כל הנטיעות מראים סימנים יפים של גדילה מואצת, במיוחד דולבים
שגודלם פי 4 מאשר לפני השקית טפטוף.

6/9/07 היום העברנו את משתלת העצים מביתי בהגושרים,
יוסי ואורי השעה 1700 עם הרכב של יוסי נוסעים העצים לנחל קורן צפון,
יישור וניקוי שטח קרוב לתאנה ליד מתקן המים . יציאת מים חדשה לשתילים. אחרי סידורם במקום הם מקבלים השקיה.
אנו לוקחים מספר שתילים לנטיעה בקצה הצפוני של שטח הנטיעות.
תות גדול נישתל בזוית קו המים, לאחר גיזום חזק של ענפים, למנוע
התייבשות, הרבה מים מוחדרים סביב השתיל. העץ גדל אצל יוסי ושורשיו יצאו מהעציץ לאדמה מחזיקים לו אצבעות שייקלט.
שתילים נוספים מוכנסים לאדמה לאורך הקו , אלון, אגוז ועוד שני תותים,
מעט דרומה נטיעה של צפצפה ואולמוס , במקום שיש כבר טפטפות.
כיסוי של השלוחות המטפטפות למניעת פגעי בעלי חיים . שעתיים עבודה.
7/9 ירדתי לבדוק את העבודה של אתמול. חיברתי לשלוחה הסופית צינור גומי וחילקתי מים לעצים שנשתלו, נראתה חפירה של דורבן ליד האגוז,
והחלטתי לכסות סביב העצים בחומר כיסוח יבש למניעת פעילות בעלי חיים
סביב הנטיעות החדשות. נבדוק אם יש יעילות בימים הבאים.
9/9 השקית משתלה , עציץ אחד נמצא הפוך והשתיל פגוע.
השקית עזר לנטיעת העצים האחרונה. נחפרה האדמה סביב עץ אגוז,
לא היה סביבו חומר צמחי יבש, גם הוא טופל, וסביבו שמתי חומר יבש.
כל יתר השתילים מצבם טוב בינתיים.
16/9/07 המשך העברת משתלה לאזור הנחל . יש פגיעה במקום ע"י בעלי
חיים, במיוחד פגיעה באגוזים.
השלמתי מספר נטיעות במיוחד בתחילתו של המסלול
4 דולבים אגוז 1 2 ער אציל 2 אשחר 1 אדר 1 מילה
2 תות השקיה לכל העצים .
19/9 ניקוי צמחיה ליד גשר עץ שני, במיוחד שורשי נענע, שיוצרת מחסום
למים. שעתים עבודה לאורך כל שביל ההליכה, בגיזום צמחיה גולשת.
20/9 פתיחת מים בטפטפות ובמשתלה נטיעה של שני אגוזים גיזום דולבים
להגבהת נוף .
26/9-25 השלמת טפטוף ב45 מקומות להשלמת נטיעות.
טלפון לעזרא יסעור, בקשת עצים . אין לו, צריך לפנות לקק"ל.
אבירם מנהל קק"ל אמר לי שהשנה אין חלוקת שתילים, עקב שנת שמיתה לא נוטעים השנה. זה יצריך ממני לאסוף שתילים מחצר הקיבוץ
ומהטבע. יתר עבודה שותפת, השקיה ובמשתלה .
28/9 היום העתקתי 6 שתילי מילה לנטיעה בנקודות לאורך הנחל, במיוחד במקומות קרובים למים, כמובן שיש לשתילים טפטפות שהונחו שבוע קודם.
4/10/07 טיפול שיגרתי במשתלה, ובדיקת טפטפות וכיון בר מד.
5/10/07 הסדרת קטע שביל ליד המפלון, בנית מדרגות ותמיכות בעץ וברזל
למניעת גלישת קרקע. טיפול במעבר על המים , מעט דרומה משם, יישור קטע שביל וסתימת בור למניעת נפילות. משך עבודה כשעתיים.
העמדת שלט חדש במקום, הכוונה.
8/10 טיפול גיזום לאורך השביל, היות והצמיחה חזקה והיתה רוח, אשר דחפה וכופפה את הצמחים לשביל.
הפורחים בנחל: שנית גדולה, נענע משובלת, חבלבלן,אב פטוריון,

11/10/07 בדיקת טפטפות הוספת טפטפות בצד מזרח כ 7 נקודות
שתילת 2 אשחרים, אלה אחת, ניקוי מספר נקודות שתילה מצמחיה מקומית.
15/10 המשך נטיעה של עוד 3 תותים ואגוז 1
16/10 תיקון צינור 25 ראשי עקב פגיעת שיני חיות הרכבת מחבר מתאים
הוספת 2טפטפות היו חסרים בגומות
נטיעת שתילים מהמשתלה הביתית צמחים בני שנה 3 אשחרים
כליל חורש 1 מילה מהעתקה ביחד עם העציץ. 3 אלונים צעירים ו5 גפנים
שהוכנו מאיחורים את השתילה החדשה השקתי ע"י פתיחת צינורית הטפטפת עד שהגומה מלאה במים היום עבדתי לסרוגין כשלוש שעות

דו"ח לקק"ל על נטיעות בקורן

null

אורי אמיר ומשה שליט שלום 18/12/06

בהמשך למכתבי הקודם בנושא שיקום בנחל קורן צפון מ24/10

הפעולות שבוצעו ע"י אורי דימנד בשבועיים שעברו
א. סומנו כ85 מקומות לנטיעת עצים
ב. היות ואלו שהסכימו לעזור בנטיעה היה זה מלל שפתים
אילצו אותי להתמודד לבד עד היום עם השיקום אבל אני לא נירתע ושעות רבות כבר
הושקעו במקום על חפירת בורות ונטיעת כ18 עצי דולב ו25 חוטרי צפצפות שהועתקו
מתחת לעצי צפצפה שנשרפו והוציאו מאות חוטרים שמתאימים להעתקה
ג. בעצים שהשרפה פגעה בהם קשה כמו תאנים וערבות והם התחילו לחדש גידולים מקו האדמה
אני גוזם חלק מהצימוח כדי שהעץ יקבל עיצוב גזעי יותר
ד כמו כן אני מנשא איחורים של ערבה ותאנה להשלמת המקומות הפגועים ליד הנחל
ודואג לפנות צמחיה מפריעה וקרובה לנטועים
קיבלתי מאבי קק"ל 18 שתילי דולב עובי חצי עיפרון גובה כ40 ס"מ ואלו כבר נשתלו
הוא הבטיח להביא עוד 60 שתיל אבל במשתלה עושים לו קשיים ואשמח לקבל עצים יותר חסונים
בני שנתים או יותר כדי שיוכלו לעמוד במשימת תחרות עם הצומח במקום

פעולות עתידיות : א יש צורך בעוד שתילי דולב וער עציל ואשחר רחב עלים וזה כבר בימים הקרובים
ב בתוכנית העבודה שלי היה רצוי את כל השתילים לנטוע עוד בחודש נובמבר כדי
כדי להרוויח עוד כמה ימים חמים לקליטה

בקשה לי לעזרה
א. אני צריך להשלמת נטיעה שתילים מהקק"ל. דולבים ער אציל ואשחר רחב עלים
ב.תקציב כל שהוא לריסוס עשביה סביב השתילים הנטועים כדי שצמחית
החד שנתיים לא תסתיר את השתילים או חומרי ריסוס למטרה הזו כבר בימים האלו כי
הצמחים לא ממתינים לאף אחד

אל מי אלי לפנות לעזרה בפעולתי אלו
אין בידי לא מ"ס טלפון ולא אימל של מנהל קק"ל בצפון .מבקש להעביר לטיפול במידת הצורך

רעיון נוסף למען אזור זה
נטיעות נוספות לקראת טו בשבט במורדות חסס המזרחי אל העמק השלמת הבוסתנים שנשרפו
ותוספת אלון תבור אשמח להיפגש עם עובדים מטעם הקק"ל למשימות אלו
ולקידום המעשה זה הזמן הנכון כל זמן שהשטח יחסית נקי וקל לביצוע
אני אבדוק נכונות של חברי הגושרים לנטיעות ונשמח עם ישתתפו גם מהסביבה

כמו כן יש לגזום ולסלק חומר שנישרף באזור של שביל האופנים . כיכר האבנים . וליד פיתוח הנוי בקטע הצפוני של המחלף . השאלה מי בעל הבית בתחזוקה של המקום וכיצד מקדמים את השיקום


אורי דימנד ק הגושרים

פניה למועצה האזורית לשיקום הקורן שנשרף

12:44 קורן צפון שיקום לכבוד: מהנדס המועצה 24/10/06
אורי אמיר

הנדון: שיקום הפגיעה הנופית בנחל קורן צפון

כידוע לכולם המלחמה האחרונה זרעה נזקים באתרי הנוף והטבע
ולא פסחה על נחל קורן מצפון להגושרים שם נפלה אחת הקטיושות וגרמה לשרפה
של חלק גדול משטח מפשט הנחל . הפגיעה המרבית במיוחד בעצים שגדלו בר לאורך הגדות
תאנים, ערבות, צפצפות, גפני בר, שזיף בר. וכן נפגעו עצים שהיו חלק מבוסתן במורדות המזרחיים של שלוחת חסס שבתוכם התחילו להתבסס גם אלוני תבור
וכן ניפגע הצומח שנישתל כדי לשפר את חזות מערכת הכביש והמחלף מצפון להגושרים

היות ושנים רבות אני עוקב ומבלה שעות בהליכה בנחל זה וגם היה בו שביל טיולים לאוהבי טבע צרוף
נרתמתי למהלך יזום על ידי לשפר ולשקם את הקטע שנישרף.

נדברתי עם מספר חברים בהגושרים על מהלך זה ויש הענות למעשה של שיקום

לפי הבנתי את טבע המקום ובהיסתמך על נוף הקטע הדרומי של הנחל

השלב הראשון של המעשה שיש לבצעו זה נטיעות של עצים השיכים לטבע המקום
מיני העצים: יש לנטוע דולבים וצפצפות
מיקום הנטיעה : בין מטר עד 5 מטר מגדת המים של הנחל
התנהגות בנטיעה: כניסה רגלית למקומות הנטיעה עם מעדר או את חפירה לאחר סימון
מקומות הנטיעה המיקום לא צריך להיות בסימטרי אלה באקראי וגם המרחקים
בין העצים בהתאם לצומח שמתבסס ומשתקם בעצמו ולהשאיר את כתמי הקנה
שכבר משקמים עצמם במלא התנופה.
כמות העצים : נדרשים: כ60 דולבים ו40 צפצפות וזה לפני בדיקה מדוקדקת יותר
זמן הנטיעה: רצוי מאוד לקראת עונת הגשמים זאת אומרת חודש נובמבר,
כדי לאפשר קליטה של העצים בהשקיית חורף . יש לשער שלא כל העצים יעברו את
הקליטה וחלקם ימותו ולכן אולי יהיה צורך לנטוע יותר ולדלל לפי צורך
הנוטעים יהיו חברים מהגושרים שיתנדבו לתת יד לנטיעות לסימון ולעצה וכמובן גם למעקב
אחרי קליטת השתילים. וכל מתנדב נוסף יבורך.
תחזוקה עם בוא האביב והפסקת הגשמים, לפי הצורך בשטח נחליט על הכנסת צינורות
השקית עזר ללא פגיעה כל שהיא בצומח המתחדש מעצמו
תרומת עצים קק"ל

אישור ביצוע מהנדס המועצה האזורית גליל עליון
השקעות כספיות : אם יהיו, נבקש את תמיכת המועצה

בהמשך הפעילות יש לנקות את הצומח השרוף באזור המחלף של הגושרים השטח שטופל בעבר ע"י
המועצה וגיזום הצמחייה הנטועה במקום כדי א. לשפר את חזות הנוף
ב. לתת לשיחים והצמחייה עזרה להתאוששותם מהטראומה,
ואולי גם לשקם בעתיד את השביל שהיה בתוך הסבך.

ולסיום אני כבר מודה להיענות ליוזמת שיפור הנוף ושיקום הצמחייה

של חברי הגושרים,. לקק"ל , ולמחלקת מהנדס המועצה
שרואים פעולה זו כמבורכת.

אורי דימנד קיבוץ הגושרים

שיקום נחל קורן צפון לאחר השריפה בנחל עקב קטיושות 2006

המלחמה האחרונה זרעה נזקים באתרי הנוף והטבע ולא פסחה על נחל קורן מצפון להגושרים שם נפלה אחת הקטיושות וגרמה לשרפה של חלק גדול משטח מפשט הנחל. הפגיעה המרבית במיוחד בעצים שגדלו בר לאורך הגדות: תאנים, ערבות, צפצפות, גפני בר, שזיף בר וכן נפגעו עצים שהיו חלק מבוסתן במורדות המזרחיים של שלוחת חסס שבתוכם התחילו להתבסס גם אלוני תבור
נפגע גם הצומח שנישתל כדי לשפר את חזות מערכת הכביש והמחלף מצפון להגושרים.

נובמבר 2006 – נטיעת עיצים בגדות נחל קורן בניצוחו של אורי דימנד.