סיורים ללא תשלום בנחל קורן

http://plagim.com/ לתאם בכתובת זו

נפגשים בהגושרים, בגלריה על הנחל, משולט משמאל לשער מלון בטבע

שני מסלולי טיול : א. אחד תירותי תחנות הסבר באתרי הגושרים, ובשמורה הפרטית בהגושרים, מפל,תחנות קמח, טורבינה,וארמון.
ב. מסלול הרפתקה לאורך נחל קורן צפונה מהגושרים,בסבך צמחי גדות הנחל הזורם,עד למעין הנחל,

הסברים : ממדריך טבע ותיק,שיצר את שני המסלולים, ושיקם את הנחל הצפוני לפני 10 שנים אורי דימנד[